Implementarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova
 

   Tel: 14909 

ANUNȚURI

Certificatele implementate în buletinele electronice pe baza de policarbonat, acum au suportul unanim cu toate...
De astăzi site-ul www.pki.registru.md e deschis pentru public.
Toate materiale

AUTORIZARE

Implementarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova

eCA img

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 841 din 30.10.2013 “Privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic” Î.S. CRIS „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei, că din 12 mai 2014 a început procesul de recepţionare a cererilor pentru confecţionarea şi eliberarea buletinului de identitate electronic (e-CA). Serviciul de eliberare a buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova se prestează de către:

  1. Secţia interacţiune cu subdiviziunile teritoriale şi reprezentanţele diplomatice a Direcţiei acte de identitate şi evidenţă a populaţiei a Departamentului registrelor informaţionale de stat (oficiul 88 al SISTRD);
  2. Secţia evidenţă şi documentare a populaţiei (SEDP) Centru, municipiul Chişinău

Buletinul de identitate electronic va conţine datele cu caracter personal, în format tipărit şi electronic, stocate în cipul incorporat, precum şi elementele de securitate - certificatul de autentificare şi certificatul semnăturii digitale calificate.

Ţinând cont de faptul că destinaţia de bază a buletinului de identitate electronic este identificarea şi autentificarea deţinătorului, inclusiv prin aplicarea semnăturii digitale, în scopul promovării serviciului respectiv, ÎS „CRIS „Registru” realizează, pe parcursul anului 2014, o acţiune promoţională de eliberare gratuită solicitanţilor buletinului de identitate electronic a dispozitivului de citire (reader) - instrument care va permite accesul la servicii electronice.

Astfel, la prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova, în anul 2014 solicitanţii vor primi o cutie din carton, care va conţine:
un plic cu:

  • buletinul de identitate electronic (cu fişa de însoţire);
  • coperta pliantă (peliculă);
  • pliantul informativ;
  • codul PIN sigilat într-un plic;
  • dispozitiv de citire fără contact (reader);
  • ghidul utilizatorului.

Costul confecţionării şi eliberării buletinului de identitate electronic (e-CA) cu termenul de prestare a serviciului in 30 de zile este de 700 lei.

Pentru informaţii suplimentare privind buletinul de identitate electronic şi modul de utilizare al acestuia puteţi accesa următoarele site-uri: www.registru.md, www.e-services.md sau www.pki.registru.md.

registru
pki.sis
cts
datepersonale
e-services
egov

Copyright © 2015, REGISTRU, Centrul de Certificare a Cheilor Publice. All rights reserved