Posibilităţile primului buletin de identitate electronic
 

   Tel: 14909 

ANUNȚURI

Certificatele implementate în buletinele electronice pe baza de policarbonat, acum au suportul unanim cu toate...
De astăzi site-ul www.pki.registru.md e deschis pentru public.
Toate materiale

AUTORIZARE

2719 169356 img2

În cadrul „Moldova ICT Summit 2014”, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a demonstrat, în premieră, posibilităţile oferite de buletinul de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova. Documentul conţine datele cu caracter personal, stocate în cipul încorporat, precum şi elemente de securitate. De avantajele acestuia s-a convins Prim-ministrul Iurie Leancă, care a depus prima cerere pentru perfectarea actului de identitate electronic.

Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, l-a informat pe premier că documentul conține semnătura digitală și asigură accesul la toate serviciile electronice. „Acest document este integrat cu soluţiile de e-guvernare, platformele MPass şi MSign şi permite întocmirea actelor juridice în format electronic, accesarea informaţiei din sistemele şi resursele informaţionale, procesarea serviciilor electronice publice şi private, efectuarea tranzacţiilor financiare. Pe viitor, acest document va asigura realizarea votului electronic în țara noastră”, a spus ministrul Pavel Filip.

Urmare a parteneriatului între Centrul de e-Guvernare, ÎS CRIS „Registru”, Serviciul Stare Civilă, IFPS, CNAS, CNAM, ÎS Cadastru și Camera de Licenţiere, deţinătorii buletinului de identitate electronic au acces la servicii publice în baza semnăturii electronice. Printre acestea:

  1. Acces la datele personale din Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al unităților de Transport,
  2. Comanda duplicatelor certificatelor de stare civilă;
  3. Depunerea declaraţiilor fiscale, precum şi verificarea obligaţiunilor fiscale;
  4. Raportarea despre contribuţiile asigurărilor medicale şi sociale obligatorii de stat;
  5. Datele din registrul bunurilor imobile;
  6. Depunerea cererilor de licenţiere a diferitor genuri de activitate.

Punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic este o raliere la standardele europene de tehnologizare a societăţii şi permite identificarea şi autentificarea deţinătorului în resursele şi sistemele informaționale, inclusiv prin utilizarea semnăturii digitale la prestarea serviciilor electronice.

Pe parcursul anului 2014, Î.S. „CRIS „Registru” va elibera gratuit solicitanţilor de buletin de identitate electronic dispozitivul de citire (reader) - instrument care permite accesul la servicii electronice.

Costul confecționării acestui document în termen de 30 de zile este de 700 lei. Buletinul electronic este perfectat la solicitare, iar actualul act de identitate rămâne în circulație în paralel.

Pentru informaţii suplimentare privind buletinul de identitate electronic şi modul de utilizare al acestuia puteţi accesa următoarele site-uri: www.registru.md, www.e-services.md sau www.pki.registru.md.

registru
pki.sis
cts
datepersonale
e-services
egov

Copyright © 2015, REGISTRU, Centrul de Certificare a Cheilor Publice. All rights reserved