Tel: 14909 

ANUNȚURI

Certificatele implementate în buletinele electronice pe baza de policarbonat, acum au suportul unanim cu toate...
De astăzi site-ul www.pki.registru.md e deschis pentru public.
Toate materiale

AUTORIZARE

Audit

Aici sunt publicate rapoartele oficiale ale controalelor de audit efectuate cu privire la activitatea Centrului de Certificare a cheilor publice al ÎS "CRIS „Registru".

Controalele de audit constituie garanţia siguranţei dumneavoastră. Cu ajutorul acestora se determină conformitatea activităţii Centrului cu cerinţele documentelor normative. Regulamentul cu privire la activitatea Centrului prevede efectuarea în mod regulat a auditului intern şi extern. Controalele de audit extern sunt efectuate de către organul abilitat – SIS al RM, iar cele interne sunt efectuate nemijlocit de către experţii din cadrul întreprinderii.

Controalele de audit sunt efectuate în conformitate cu graficul elaborat. Până în prezent, astfel de controale nu au fost încă efectuate.

Primul audit extern este planificat pentru al doilea trimestru (aprilie-mai) al anului 2014.

Rezultatele oficiale ale auditului vor fi publicate pe această pagină.

Copyright © 2015, REGISTRU, Centrul de Certificare a Cheilor Publice. All rights reserved