Tel: 14909 

ANUNȚURI

Certificatele implementate în buletinele electronice pe baza de policarbonat, acum au suportul unanim cu toate...
De astăzi site-ul www.pki.registru.md e deschis pentru public.
Toate materiale

AUTORIZARE

Informaţii generale

Centrul de certificare (CC) a cheilor publice a fost creat la începutul anului 2012 ca o unitate structurală a Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaționale de Stat "Registru" (ÎS "CRIS „Registru").

În mai 2012, CC al ÎS "CRIS „Registru" a fost înregistrat oficial de către organul autorizat al Republicii Moldova, în calitate de Centru de certificare a cheilor publice de nivel ierarhic II, cu dreptul de a presta servicii în domeniul semnăturii digitale calificate (cu forţă juridică), nemijlocit persoanelor juridice şi fizice. Detalii...

Prin Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 841 din 30.10.2013, CC al ÎS "CRIS "Registru" este desemnat în calitate de Centru autorizat pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (e-CA) de tip nou, care conţine mijloace de semnătură digitală şi autentificare a persoanei fizice. Detalii...

În prezent, CC al ÎS "CRIS „Registru" oferă persoanelor fizice şi juridice, precum şi colaboratorilor ÎS "CRIS „Registru" servicii de certificare a cheilor publice pentru diverse scopuri, inclusiv pentru:
 
- semnătura digitală calificată (cu forţă juridică);
- autentificarea persoanelor fizice pe resursele-web, care prestează servicii electronice.

CC al ÎS „CRIS „Registru" activează în conformitate cu Regulamentul intern aprobat şi politicile de certificare, în care au fost luate în consideraţie pe deplin cerinţele actelor normative naţionale, internaţionale, standardelor atît în domeniul PKI, cît şi în cel al semnăturii digitale. Detalii...

CC al ÎS „CRIS „Registru" este dotat cu echipament şi sofware moderne. Servere-le, încăperile pentru producere şi birourile CC fac faţă cerinţelor fizice şi securităţii inforamţionale. Detalii...

Sistemul de management al calităţii în întreprindere este certificat în corespundere cu cerinţele Standardului Internaţional ISO 9001:2008. Detalii...

Sistemul de management al securităţii informaţionale în întreprindre este certificat în corespundere cu cerinţele Standardului Internaţional ISO/IEC 27001:2005. Detalii...
 
Personalul CC al ÎS „CRIS „Registru" urmează în mod regulat pregătire profesională în cadrul unui centru european, lider în pregătirea specialiştilor în domeniul PKI şi a semnăturii digitale – UNIZETO Technologies S.A., or. Szczecin, Polonia.

Adresa juridică a CC al ÎS „CRIS „Registru":
MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Puşchin, 42
Întreprinderea de Stat CRIS „Registru",
Centrul de certificare a cheilor publice

Codul fiscal al întreprinderii: 1002600024700

Primirea și înregistrarea solicitanţilor, precum și eliberarea buletinelor de identitate electronice cu certificatul încorporat, are loc în sediul central pentru primirea cetăţenilor. Detalii...

În perspectivă se planifică deschiderea unor centre suplimentare de înregistrare (RA) pe teritoriul Republicii Moldova.

Copyright © 2015, REGISTRU, Centrul de Certificare a Cheilor Publice. All rights reserved