Tel: 14909 

ANUNȚURI

Certificatele implementate în buletinele electronice pe baza de policarbonat, acum au suportul unanim cu toate...
De astăzi site-ul www.pki.registru.md e deschis pentru public.
Toate materiale

AUTORIZARE

Profilele certificatelor

Aici sînt prezentate descrierile detaliate ale profilelor tuturor certificatelor emise, confirmate prin semnătura directorului întreprinderii şi protejate cu semnătura digitală a persoanei autorizate a Centrului de Certificare.


Semnătura digitală calificată
Profilul certificatului CC de nivel superior (SIS RM) Descarcă
Profilul certificatului CC de nivelul II (Registru CA) Descarcă
Profilul certificatului abonatului la semnătura digitală calificată (utilizatorului) Descarcă
Profilul Listei Certificatelor Revocate (CRL) Descarcă
Profilul certificatului TSP, OCSP, DVCS Descarcă


Autentificare
Profilul certificatului CC de nivelul I (Registru Trusted Root CA) Descarcă
Profilul certificatului CC de nivelul II (Registru Trusted SubRoot class A CA) Descarcă
Profilul certificatului de autentificare a abonatului (utilizatorului) Descarcă
Profilul Listei Certificatelor Revocate (CRL) Descarcă
Profilul certificatului TSP, OCSP, DVCS Descarcă


Servicii pentru colaboratorii ÎS „CRIS „Registru”
Profilul certificatului CC de nivelul I (Registru Service Root CA) Descarcă
Profilul certificatului CC de nivelul II (Registru Service SubRoot L1 CA) Descarcă
Profilul certificatului abonatului (colaboratorului Registru) Descarcă
Profilul Listei Certificatelor Revocate (CRL) Descarcă
Profilul certificatului TSP, OCSP, DVCS Descarcă


Copyright © 2015, REGISTRU, Centrul de Certificare a Cheilor Publice. All rights reserved